本课配套习题挑战模式1/5

返回课程
单选题
难度系数:

1.

将一矩形纸条按如图所示折叠,则∠1的度数为(  )


A:

72°

B:

84°

C:

63°

D:

76°

  • 提示1PHA+5qC55o2u5oqY5Y+g5YmN5ZCO5Zu+5b2i5YWo562J77yM5YWI5rGC5Ye64oigMueahOW6puaVsDxpbWcgc3JjPSJkYXRhOmltYWdlL3BuZztiYXNlNjQsaVZCT1J3MEtHZ29BQUFBTlNVaEVVZ0FBQUpjQUFBQllDQVlBQUFENElXVVlBQUFBQVhOU1IwSUFyczRjNlFBQUFBUm5RVTFCQUFDeGp3djhZUVVBQUFBSmNFaFpjd0FBRHNNQUFBN0RBY2R2cUdRQUFCQnhTVVJCVkhoZTdWMWJpQlRaR1c3MVFaUkVVVFJxdkMyS1BnaGVVQVExWmgxdm9IaFpFZFI0aVJoV1ZpZXU2emhqVHhERUIyOEp1cGlvRUhWOVVGRFFCN1BPSk9Qc09GN2l1Q3BlSGdTWmkyYU1LR1lJQ3Q2RHN1UDBuTlIzcXYvdTA2ZFBkVjI2cXF1N2FnNjAwM1pWblhQcS83LzZiL1dmLzBSWVIvT2NBckZZak9FVHRoWUoydzJiM2E5VEVMUzN0NXQxelk4NzdkOVM1M2wyVWdlNFBHUUlnTlRXMXNZdVhMakE5dTdkeTI3Y3VPSGhhUG5YZFFlNE12REVyalI2OU9nUnE2eXNaRnUyYkdHelo4OW1RNGNPWlpGSWhFMmNPSkdOR2pXS3JWbXpobG50TS8rZ1luOUdIZUNLMDh5cVhVVGd1SHo1TWp0MDZCQXJMaTdtNE9uYXRTdnIyN2N2bXpKbENnZlhxVk9uV0gxOWZZSWoxZFhWYk1LRUNmWTVWTUJYZElETGhIa3RMUzFjclFFdzgrYk5ZOE9HRGVQU2FNeVlNV3pKa2lWcysvYnQvUGk3ZCs4TWV3SWduejkvemdFWXBoWnFjTW5HTld5aVk4ZU9zYzJiTjNOcDFLMWJOOWF6WjAvK0hiL2htQlc3Q1dDaXZrVTFDTW5XMU5RVUdueUZFbHl2WHIzaTBnWlNCOUlIOWhDa0VhVFMvUG56dVpUQ2NVZ3R1eTJUVFZWVVZNVFZKWG1OUWZjY0F3TXVJMGJkdTNlUG5UeDVrZ01HRXFoWHIxNnNTNWN1L1B1NmRldll3WU1IR2V3bnNjbDl1UUVDOUFIcGh3OEIwSTErN1lJL2wrY0hEbHp3MXBZdlg4N0dqeC9QcGRHZ1FZUFk5T25UT2Jod0RCNmQySng0YjA1QkFhbUZ1WVNsQlFaY3hEREVreUNWb05ZUVl6SnFUZ0ZDS3MwSlFHQnZ3ZTdLWm13bjQvcDFUZURBZGUzYU5lN0paZE5JbXNsL3MrbVRyb1hIQ004eERDMXc0SHIvL2ozMzhqSkpMYnVNZGFJNmpjYUF1ajUvL3J6ZEtSVGsrWUVERjdnQXIrLzI3ZHNaalhTL3VJVW8vWTRkTy93YVBxZmpCZ1pjb2gyemRPbFM3Z1U2Ylc3YVJMTFVRMVIvMGFKRlRxZFdVTmNGQmx3aTFXSFVyMXExS28wUk1taU0xSjJiNEpJbmdTQXNKR3NZV2lEQlpXYlV1MmxEMlFYSmh3OGZlSnp0NDhlUGdmY2FBd1V1a2poNHp3ZXZqSXg2UDhHa0F0L3c0Y1BaelpzMzdlS3k0TTRQRExoa1ZTWWE5ZmtHTHRoY0J3NGNLRGl3Mkoxd1lNQ0ZHeGNCaG5lR29sR2ZUd0NEdHdpdk1lZ3RVT0F5TStxOU5OVHRBQVZ4THNTNzhtVStkdVp1NTl5Q0I1Y1JnOHlNZWp0RWN2dGNvOXl1ZkpLdWJ0eHp3WVBMaUFpeVVlOEdzZHpzZzNLN2dnWW9rVWFCQUpkS2V1RTNPVkx2bHhwU2pZdnNDS1FDQmJrRkFseEdESktOZXJjWm1jMkxiZVIxbFpTVThDbjVCWHEzNlNIM0Z5aHdpVXdDNDQwaTlmbkEwRERrZGdVS1hQVGtFTWpJcUFmUXZMQnRuUFJKMTFCdUY4M1pTVjllUzU1cyt3OGt1SWhSWGh2MXRCek5LQzFhbHFRaXMzQXM2TGxkZ1FTWHlFUlYrazIyVDZUUjlYWnRwNkRuZGdVR1hFWnFSVXkvSWViYkJZRVJtT3lxTW5uY29PZDJCUVpjUmdEWXQyK2ZNdjNHRGFPZXdDS3U1aUZWYWFWL285d3VjZDJqVjFJMkYvMEdIbHgxZFhWczdOaXhhYlIwUzNySkJya1J1RlRqSWJjTEdSSjJKV0F1Z09IR0dJRUgxOXUzYjFQU2I5d2dtdGdIbHpMTXZIeVNDbHpJNmFMY0xybFB0K2ZwUjMrQkJ4ZUlPbVRJa0xTY2VpK0luZW9kR2k5cmt4ME9zVVJBa0tSWUtNQzFlUEZpbm43anRpcmtkaFZyMVQ1SklMVzJhMVVFSDN6UEYrUldQUGpFY1VRMmxPaFEwSGZrZG1GdUlxaThtS2NYRDVOWm42RUExNTQ5ZXd5TmVqTUNtUi9Yd05UK0V6OE42ckgrSDN0WnBGT0VnK3RjVTJ2aWNpT0p0SFBuenNEbWRvVUNYS2dGa2UxQzJVd2cwOThBdEduUTBzRVVZMDFzbWdhdTd4OStNcFdXbE5zVkpIVkl0QW9GdUNoUzc3VzZnVmtQa0xTMU43SWlEVnlWRDFQdEx0WDRMMTY4NEE2SDJ6RTRjNG5yL1JtaEFCZklpQktTOGtKWnQ4bExQaVBBTlYxVGpXUnprZDBsajBmU0txaDF1MElETGpLYzNRYVVHSVZJU0I5TkxVSnlWVFNaaHlnd0grUjJVZDB1MStmblk0ZEtjQVZSLzN0bDFLc1RGWnU0NUlKYUZHTmdZa1Jmdkk3cWRvazQ4SklIWXQ5ZWpoUHhzbk1mSDVxMG9iMDA2bU14UGVSQXJaWFZKOENWZEJmVjFMaDE2eGFYV21MZExtNjNDZVdmQ3BWSEVhK04zSHdCbVBmcE4wbUFmWW8xeEcwdWRTQVZZUGxQeTMvWjNMbHpXZi8rL2RtZE8zZDQzYTVNelNzK2VkVXY3c1hRNWlyVXAwWEZJSHJmNTRWUmp3Q3EvdEh0cTFoVFJTTE9GWWwwWnQrZWIrQ2VZT0s0OXYzY3VYTzhrTy9HalJzWmx2ZUQxdkFZNFRueVBxU3RYTXdBSUw0NHAvdVhFeVRsbCt1NWVPZzV1TXdtbjR1SjVHSU1yNHg2WXFSNVRiQVlxNmlvWUQxNjlHQlhybHhKdVdVNXQ4c3V3THpnWWJaOWhrWXRncE5rMUxzcGxXVUp3UkdqQ1RIVkdBaVlRbUxKQlg1eENYSzdFSzAza3J4dVBYeHUzcnZabkZMQWxjdUJ6U2JteFhIWnFIZmpmdVZnQTcxblJNUmUxQW9vVHc2N0NyVmF4VWJTQWU4WElWbEZhWkg2SXR4YVdFT21tMG9DaWhJMlcrbVVpVTlwYWxHbHY3MWd0Qjk5ZW0vVXc3WktHdkVBR05sN3lJajk4c3ZmNllJdHZna0N6aVZHbytxTkgzVzczSGpBakhnWm1pQXFFUUJHUGR6L1hMWkxseTV4cWFYYXdvVWtCK1Yyd2NEUFZwcFlrWGhlZ1VxVWloeGNFTlZsWldXOFZudFFQOUZvbE4vYmlCRWoySXdaTS9oM3QrNjV0TFEwalc2bHBTV0ozeUNScUJZK3hrWFFWS1l6TnFqQ2VjanRFby9WMXRhbVBBZmlNVm5GMmprbUF0RE9kZUprUUQrNkY4eEZmaWc0dUdoM0Nmd2xKZ1FGWkRLQXBrNmR5cmRqY2UvK3l0bVdhSWtHMUNnSGExblpadjZkK3Qrd1lRUHIxS2tURHp2UWJ6SVkxNjVkeTBNUjJFWVBkYnRFSGhnQkNHT0p4OEJZa1g4eUtPVSt4YmNGWnVBaUd0b0JNM0NWQUJjR0QwUHpJbEt2MmlTV0RIb1k2Z0NOa1JxQ29ZOWRQckJwVlM2YkZiVm81UnpaT1NHZ2hncGM5S1RDN3VuZXZidXJkZW96Z1FMakdqRUo5c21rU1pPNGFrRXpqNVBaaDErMjlwdmRFYmR1M1pxNG40VGtBdUxrWmhlNWRpZVNxL05sQXNPb3h5dVhYRGJ5R3NVeEVkdUNWSE9yWmNPdlRBK0IwZnhVd0VVc0VXbytSWEtwd09YV1RlZGJQNGduWWMyZ1h3MGdRSkdVa1NOSEpqeElwNWtLWGtvbXUyOEpRRThzNWNNR1hvYmd5dVlKOEl0aGRzYjFLdjNHNmh3UXFVZG80dW5UcDJtWGVBa1dxL056ZXA2TW00eHEwZWtnK1hhZGZOUHdla2FQSHUzcE5JMUFndW8ydlh2M1pxakFFL1FXQ25ESlRIeno1ZzFmakdwa1FIc2h1ZEVuUE1QQmd3Zm4zRFAwQzhTQkI1ZlI2eXc1L2NZTlFCbjFnZDhCNUNsVHBpUThLYjhZN3ZXNHAwK2ZUamdwZ1FjWGlLbGlPdmF5em1iektaRkpWb0RwdG1mb05VaWM5bi8yN0ZuK0JpUlUzcUljQ3NCR0E2ck5wNGlvVmdDRGMxVzJsZnliN0JuU0dJVnN2QnVCRC9Zc2R1b05GYmhrc05UVTFIaXlVRlllcDZxcWludUdUNTQ4U1FPaVZRQTdsU0s1dUU1K1FMQ0grT0hEaDhNRkxwblEyRkVXUm4xcmEzTEp2ZHZNSU04UXNSK3hCVWxpWlhwQVFtRnpHYWtoTDNMcWFTenhuYUdUWUtUYlFQZWp2MUNCUy9ZY1lkVFQ3bUZ5bm1kejdXRmVUS1NUOXZraWVsVE5HKzBpbFJRS2kyZG9abk9HQWx4RzhTeTFVYTlsa3piWHNBWGxmK1hyZWRvZlhlQWdpeDZsOU9SWUFtaGkyb3FJdnJCNGhxb243dkhqeDZ4ZnYzN2hzcmxVdGdFOEcxWDFtNHNYTDZiUXJmYTdMU3l5TUptU0ZGOUVwcFJtUnA2aEgyb3BGMk5TeWphTkJjZUYxbUNHUW5JWkVabU0rayt4ZU42N3BCc0prRnhGYXVDaUtqWUppU1YxWEYxZHpRbUxwemVzN2VYTGx6eWxLVlNoQ0JXekFaNGhuNlZXdnhGdEtQb095UlU5VXBPbURzVSt4WGVHUnVveXlJQ2pCeEZyQUxadjM5NEJMaEJFRmFrWEFkYkdtdGw4UVNVU1FFUTErL3IxYXpadzRNRFF2RE1VSDVLT1VFU2NHcXIzakREcVY2NWNxWjJCQmZkSlk1MEllS1E4cXNFck5adVVIQVNBTUV5ZW9WM0pHMnFiQzhUS2xINVRvNm5ESXhlYmxUUWw2Ylo2OVdwWHMwbnRNakNmenc4RXVDZ21oWkRCd25LRG1KVEFCVkdVSTZkZVRMK2hnaUhvTXhsK1lBei9KNkMxYVJXYjBaS2U0ZitVUFA0a0xKRFZUOUN2bzhVYnFlckZ2TVJsUGdKSlZvdVE1S2pjZzlkQUJRK3VkazFwUmFQNnV5eDhuNjhWWFR0UysyL3J1MUpvTGlDTWV1VFVFOU41NkVFRGF1cG5BVmVQMUpCTjJxZFBILzdPME5ZN1F1NXlTakNKTC8ybjMrbXdyWDd6Q0huQkFkZWo1aFNtSHk1ZkVKY3c2ZmFUVEg5aTNyeDU4K0xwTjhJMUlnRGlrWGlFTEtBT0d4c2JlVFpwM1kvSUprMGRoeVFmOVMwREpCTmdQbG5ZaVNPUE1CU1h3a2xDa2FtQUlHb2dKSmRJN05xajVVbTFxS2piWWNSWU1WTC81czA3ZHZYcTFaVFA5ZXZYTlZEcHhkM0VkNGFWZnk1T1NyZVorb29YWGZucGc2UHc3a3p0NWJoZWVEZnBGQlRQZ2xUc3JIMktXQVBUYTlncm03UGFJNzdnVC9Td3NVWUJkQ3A0dFVqc0xQOUNWMk5XYkM2WitydDM3K2FsamZyMCtRWC8rM25STlA2Wk5tMGFLeW9xWXVQR2plTy9MMXUyakpjRCtQcnJiN1NORFJyWit2Vjc0ejVtYXBsSjlBOWM3TjN3NjVTZE5NQ0F5b05mNlFYaHRETUFQdlRCQVNrVmZQTUZJUzRQV3ZqZzRrOTNYRFUxeDk4RGZ2ZURKVEtkT0hHQ2pSZytrcUh3R3BiY0k3cE1ZQldsRUd5eFo4K2U4VFJsUk9CaFUveXA1RGVzNHVGUGh2WlcvZmsvc24xVkZjbVM0WEVwQkhEdFA5L0lyMnRsU1hEeFRSTEk5b3JMUDBzMzRmTkptUjZLd2dlWFJGd1k0MmJTQ3dzMDVzeVp3MUEzQWlvUDdiTWh5VWk5U24xaTMwYXNNMFRBOU42OWUreVh2VFZKaVcxWWZ2WGJOS21EZ3J1NlZIdVFBSmRZV2tsWGkvaWtxa1hWMndHZnNlTm9lS0pmNE1DRmtFRW1jTjI5ZTVmWFp0aTJiVnNLNGNpbzF4bXNTMElLbGxJMjZlUEhqeExIWUlQVjE5Y25WQi9LZ3NNZ2g0RDZ5KytMTlZ0S2c1T205ajZYTmp1QU9rd3JHQmUzNTdBcEZVbE91VUswSXk3N2ROR3NXYk1ZRm1yd3lvSlVkUVZ6S1V6M2wrSkg3U3k2TU1KcWdRRkZhMmhvNENvTktjNXl3L3N3NU5UTFloN3ZERkhEdEs3dXg0UlJMNS96OXdQcldkSEcvYnhMYkN6MWJWVlRZcHNXMUtQLzI3K3dCNUFXOVVxQUp6bTZuTnN2OHNCclhqanhhRVc2cVZRaStrU0pBZzR1bkV5bGQzd0NlbGJEWGpoYWxoS1BFb0VsU2dqWVRKQllxS1NzYW9oYnllazNVSUVEQmd6Z3h2eUtGU3U0U2xTMVdFTWxpOHo4aWg5YVAxT09qK24vMzFkMVh3TVhsUk5QU2tZam04WE13SmRUWGJJaG90c2dCcmpPbkRuRCtDWUhZdG1iYkNicHo3WEdWV1JvUGxCdkV5Wk1ZTHQyN1RLY0luZWROUkFRVTNITjVNbVRXVWxKQ2EvbmdQcGFBQmx0bzBJR09BQ004dUNRWE5Db3NUaWlzUStqY2crZ052UDRtd2dzOE1jdTgrMmVueTNmNUFmaCtQSGo3UDc5Kzdya29zSmcyUTdpei9YbXpJSlhpSENDU3VXSWhJRmtvODJua3Rta3lmN3I2djdKZzZkeUxTMkVIS29lcEc5b0VJczlUTnRKUTFTTlppQXdrMTVlMHR0c2JsYkdOalRvL2J3eEt4TTNPNGN5SENDQkVKc3lVb2NpRVpGK3MzLy8vclFLTkZ3aXhZMXVlSW8vKzNuWHBDcnVIT0Z4S3pRNWp3dVNhMFo4RHlCZGplbHFNUkhGTjdzSmsrTk9lR1RsR2plQWhhbW4yVnh1ZFp3bDNiSy9QSzZlc0FLWXBGYW1UdW0rQVI1YVp5aWVMeklGbVJUZHVuWGpvcDlDREVhR3VVaFBNWTVsWmRQMTdJbmdyQWNyR01oMER0RXFyU1lxMWI5MHF4aXRlN1ZIblJjRDNyUnBrMmtOVkxGT2FVdExDMC9GRWVjdXNnbkhVT0NzdE93YlhnTlZsMGE2V2hTdm80cUJaSitoVGltdm02clZVRVZCWGxIYVpSb1AxNGx6a1lFdUZnOFc1MG5YbFpkcmRWdmp4ZjBJRkdiM1ozVHY4TFFKRzZDWjZoNnc0aHFtVnFLYWN6NkFJSnM1Ukxmb0ZaWExvdFpBS0JLSWJFNzZUUWFKWEJpdnVycEtHMHRuR0s1cGEydlZZMWZhUHovVTZBRFNxelp2NHNRbno2NjI1a0xDdmkwdCs0T1NNV0pZaUlBaUEwRUZMcFZUSm9OU0JUelZkWm1BQjNDcGdJYzVpZU9oai84RDU5Z0pmU3gxc0hVQUFBQUFTVVZPUks1Q1lJTG9qNEhrdkpqbnZaRT0iIGRhdGEtY2tlLXNhdmVkLXNyYz0iZGF0YTppbWFnZS9wbmc7YmFzZTY0LGlWQk9SdzBLR2dvQUFBQU5TVWhFVWdBQUFKY0FBQUJZQ0FZQUFBRDRJV1VZQUFBQUFYTlNSMElBcnM0YzZRQUFBQVJuUVUxQkFBQ3hqd3Y4WVFVQUFBQUpjRWhaY3dBQURzTUFBQTdEQWNkdnFHUUFBQkJ4U1VSQlZIaGU3VjFiaUJUWkdXNzFRWlJFVVRScXZDMktQZ2hlVUFRMVpoMXZvSGhaRWRSNGlSaFdWaWV1NnpoalR4REVCMjhKdXBpb0VIVjlVRkRRQjdQT0pPUHNPRjdpdUNwZUhnU1ppMmFNS0dZSUN0NkRzdVAwbk5SM3F2L3UwNmRQZFYyNnFxdTdhZzYwMDNaVm5YUHEvNy82Yi9XZi8wUllSL09jQXJGWWpPRVR0aFlKMncyYjNhOVRFTFMzdDV0MXpZODc3ZDlTNTNsMlVnZTRQR1FJZ05UVzFzWXVYTGpBOXU3ZHkyN2N1T0hoYVBuWGRRZTRNdkRFcmpSNjlPZ1JxNnlzWkZ1MmJHR3paODltUTRjT1paRkloRTJjT0pHTkdqV0tyVm16aGxudE0vK2dZbjlHSGVDSzA4eXFYVVRndUh6NU1qdDA2QkFyTGk3bTRPbmF0U3ZyMjdjdm16SmxDZ2ZYcVZPbldIMTlmWUlqMWRYVmJNS0VDZlk1Vk1CWGRJRExoSGt0TFMxY3JRRXc4K2JOWThPR0RlUFNhTXlZTVd6SmtpVnMrL2J0L1BpN2QrOE1ld0lnbno5L3pnRVlwaFpxY01uR05XeWlZOGVPc2MyYk4zTnAxSzFiTjlhelowLytIYi9obUJXN0NXQ2l2a1UxQ01uVzFOUVVHbnlGRWx5dlhyM2kwZ1pTQjlJSDloQ2tFYVRTL1BuenVaVENjVWd0dXkyVFRWVlVWTVRWSlhtTlFmY2NBd011STBiZHUzZVBuVHg1a2dNR0VxaFhyMTZzUzVjdS9QdTZkZXZZd1lNSEdld25zY2w5dVFFQzlBSHBodzhCMEkxKzdZSS9sK2NIRGx6dzFwWXZYODdHangvUHBkR2dRWVBZOU9uVE9iaHdEQjZkMkp4NGIwNUJBYW1GdVlTbEJRWmN4RERFa3lDVm9OWVFZekpxVGdGQ0tzMEpRR0J2d2U3S1ptd240L3AxVGVEQWRlM2FOZTdKWmROSW1zbC9zK21Ucm9YSENNOHhEQzF3NEhyLy9qMzM4akpKTGJ1TWRhSTZqY2FBdWo1Ly9yemRLUlRrK1lFREY3Z0FyKy8yN2RzWmpYUy91SVVvL1k0ZE8vd2FQcWZqQmdaY29oMnpkT2xTN2dVNmJXN2FSTExVUTFSLzBhSkZUcWRXVU5jRkJsd2kxV0hVcjFxMUtvMFJNbWlNMUoyYjRKSW5nU0FzSkdzWVdpREJaV2JVdTJsRDJRWEpodzhmZUp6dDQ4ZVBnZmNhQXdVdWtqaDR6d2V2akl4NlA4R2tBdC93NGNQWnpaczM3ZUt5NE00UERMaGtWU1lhOWZrR0x0aGNCdzRjS0RpdzJKMXdZTUNGR3hjQmhuZUdvbEdmVHdDRHR3aXZNZWd0VU9BeU0rcTlOTlR0QUFWeExzUzc4bVUrZHVadTU5eUNCNWNSZzh5TWVqdEVjdnRjbzl5dWZKS3VidHh6d1lQTGlBaXlVZThHc2R6c2czSzdnZ1lva1VhQkFKZEtldUUzT1ZMdmx4cFNqWXZzQ0tRQ0Jia0ZBbHhHREpLTmVyY1ptYzJMYmVSMWxaU1U4Q241QlhxMzZTSDNGeWh3aVV3QzQ0MGk5Zm5BMEREa2RnVUtYUFRrRU1qSXFBZlF2TEJ0blBSSjExQnVGODNaU1Y5ZVM1NXMrdzhrdUloUlhodjF0QnpOS0MxYWxxUWlzM0FzNkxsZGdRU1h5RVJWK2syMlQ2VFI5WFp0cDZEbmRnVUdYRVpxUlV5L0llYmJCWUVSbU95cU1ubmNvT2QyQlFaY1JnRFl0MitmTXYzR0RhT2V3Q0t1NWlGVmFhVi9vOXd1Y2QyalYxSTJGLzBHSGx4MWRYVnM3Tml4YWJSMFMzckpCcmtSdUZUakliY0xHUkoySldBdWdPSEdHSUVIMTl1M2IxUFNiOXdnbXRnSGx6TE12SHlTQ2x6STZhTGNMcmxQdCtmcFIzK0JCeGVJT21USWtMU2NlaStJbmVvZEdpOXJreDBPc1VSQWtLUllLTUMxZVBGaW5uN2p0aXJrZGhWcjFUNUpJTFcyYTFVRUgzelBGK1JXUFBqRWNVUTJsT2hRMEhma2RtRnVJcWk4bUtjWEQ1TlpuNkVBMTU0OWV3eU5lak1DbVIvWHdOVCtFejhONnJIK0gzdFpwRk9FZyt0Y1UydmljaU9KdEhQbnpzRG1kb1VDWEtnRmtlMUMyVXdnMDk4QXRHblEwc0VVWTAxc21nYXU3eDkrTXBXV2xOc1ZKSFZJdEFvRnVDaFM3N1c2Z1ZrUGtMUzFON0lpRFZ5VkQxUHRMdFg0TDE2ODRBNkgyekU0YzRuci9SbWhBQmZJaUJLUzhrSlp0OGxMUGlQQU5WMVRqV1J6a2QwbGowZlNLcWgxdTBJRExqS2MzUWFVR0lWSVNCOU5MVUp5VlRTWmh5Z3dIK1IyVWQwdTErZm5ZNGRLY0FWUi8zdGwxS3NURlp1NDVJSmFGR05nWWtSZnZJN3Fkb2s0OEpJSFl0OWVqaFB4c25NZkg1cTBvYjAwNm1NeFBlUkFyWlhWSjhDVmRCZlYxTGgxNnhhWFdtTGRMbTYzQ2VXZkNwVkhFYStOM0h3Qm1QZnBOMG1BZllvMXhHMHVkU0FWWVBsUHkzL1ozTGx6V2YvKy9kbWRPM2Q0M2E1TXpTcytlZFV2N3NYUTVpclVwMFhGSUhyZjU0VlJqd0NxL3RIdHExaFRSU0xPRllsMFp0K2ViK0NlWU9LNDl2M2N1WE84a08vR2pSc1psdmVEMXZBWTRUbnlQcVN0WE13QUlMNDRwL3VYRXlUbGwrdTVlT2c1dU13bW40dUo1R0lNcjR4NllxUjVUYkFZcTZpb1lEMTY5R0JYcmx4SnVXVTV0OHN1d0x6Z1liWjloa1l0Z3BOazFMc3BsV1VKd1JHakNUSFZHQWlZUW1MSkJYNXhDWEs3RUswM2tyeHVQWHh1M3J2Wm5GTEFsY3VCelNibXhYSFpxSGZqZnVWZ0E3MW5STVJlMUFvb1R3NjdDclZheFViU0FlOFhJVmxGYVpINkl0eGFXRU9tbTBvQ2loSTJXK21VaVU5cGFsR2x2NzFndEI5OWVtL1V3N1pLR3ZFQUdObDd5SWo5OHN2ZjZZSXR2Z2tDemlWR28rcU5IM1c3M0hqQWpIZ1ptaUFxRVFCR1Bkei9YTFpMbHk1eHFhWGF3b1VrQitWMndjRFBWcHBZa1hoZWdVcVVpaHhjRU5WbFpXVzhWbnRRUDlGb2xOL2JpQkVqMkl3Wk0vaDN0KzY1dExRMGpXNmxwU1dKM3lDUnFCWSt4a1hRVktZek5xakNlY2p0RW8vVjF0YW1QQWZpTVZuRjJqa21BdERPZGVKa1FEKzZGOHhGZmlnNHVHaDNDZndsSmdRRlpES0FwazZkeXJkamNlLyt5dG1XYUlrRzFDZ0hhMW5aWnY2ZCt0K3dZUVByMUtrVER6dlFieklZMTY1ZHkwTVIyRVlQZGJ0RUhoZ0JDR09KeDhCWWtYOHlLT1UreGJjRlp1QWlHdG9CTTNDVkFCY0dEMFB6SWxLdjJpU1dESG9ZNmdDTmtScUNvWTlkUHJCcFZTNmJGYlZvNVJ6Wk9TR2doZ3BjOUtUQzd1bmV2YnVyZGVvemdRTGpHakVKOXNta1NaTzRha0V6ajVQWmgxKzI5cHZkRWJkdTNacTRuNFRrQXVMa1poZTVkaWVTcS9ObEFzT294eXVYWERieUdzVXhFZHVDVkhPclpjT3ZUQStCMGZ4VXdFVXNFV28rUlhLcHdPWFdUZWRiUDRnblljMmdYdzBnUUpHVWtTTkhKanhJcDVrS1hrb211MjhKUUU4czVjTUdYb2JneXVZSjhJdGhkc2IxS3YzRzZod1FxVWRvNHVuVHAybVhlQWtXcS9OemVwNk1tNHhxMGVrZytYYWRmTlB3ZWthUEh1M3BOSTFBZ3VvMnZYdjNacWpBRS9RV0NuREpUSHp6NWcxZmpHcGtRSHNodWRFblBNUEJnd2ZuM0RQMEM4U0JCNWZSNnl3NS9jWU5RQm4xZ2Q4QjVDbFRwaVE4S2I4WTd2VzRwMCtmVGpncGdRY1hpS2xpT3ZheXptYnpLWkZKVm9EcHRtZm9OVWljOW4vMjdGbitCaVJVM3FJY0NzQkdBNnJOcDRpb1ZnQ0RjMVcybGZ5YjdCblNHSVZzdkJ1QkQvWXNkdW9ORmJoa3NOVFUxSGl5VUZZZXA2cXFpbnVHVDU0OFNRT2lWUUE3bFNLNXVFNStRTENIK09IRGg4TUZMcG5RMkZFV1JuMXJhM0xKdmR2TUlNOFFzUit4QlVsaVpYcEFRbUZ6R2FraEwzTHFhU3p4bmFHVFlLVGJRUGVqdjFDQlMvWWNZZFRUN21GeW5tZHo3V0ZlVEtTVDl2a2llbFRORyswaWxSUUtpMmRvWm5PR0FseEc4U3kxVWE5bGt6YlhzQVhsZitYcmVkb2ZYZUFnaXg2bDlPUllBbWhpMm9xSXZyQjRocW9uN3ZIang2eGZ2Mzdoc3JsVXRnRThHMVgxbTRzWEw2YlFyZmE3TFN5eU1KbVNGRjlFcHBSbVJwNmhIMm9wRjJOU3lqYU5CY2VGMW1DR1FuSVpFWm1NK2sreGVONjdwQnNKa0Z4RmF1Q2lLallKaVNWMVhGMWR6UW1McHplczdlWExsenlsS1ZTaENCV3pBWjRobjZWV3Z4RnRLUG9PeVJVOVVwT21Ec1UreFhlR1J1b3l5SUNqQnhGckFMWnYzOTRCTGhCRUZha1hBZGJHbXRsOFFTVVNRRVExKy9yMWF6Wnc0TURRdkRNVUg1S09VRVNjR3FyM2pERHFWNjVjcVoyQkJmZEpZNTBJZUtROHFzRXJOWnVVSEFTQU1FeWVvVjNKRzJxYkM4VEtsSDVUbzZuREl4ZWJsVFFsNmJaNjlXcFhzMG50TWpDZnp3OEV1Q2dtaFpEQnduS0RtSlRBQlZHVUk2ZGVUTCtoZ2lIb014bCtZQXovSjZDMWFSV2IwWktlNGYrVVBQNGtMSkRWVDlDdm84VWJxZXJGdk1SbFBnSkpWb3VRNUtqY2c5ZEFCUSt1ZGsxcFJhUDZ1eXg4bjY4VlhUdFMrMi9ydTFKb0xpQ01ldVRVRTlONTZFRURhdXBuQVZlUDFKQk4ycWRQSC83TzBOWTdRdTV5U2pDSkwvMm4zK213clg3ekNIbkJBZGVqNWhTbUh5NWZFSmN3NmZhVFRIOWkzcng1OCtMcE44STFJZ0Rpa1hpRUxLQU9HeHNiZVRacDNZL0lKazBkaHlRZjlTMERKQk5nUGxuWWlTT1BNQlNYd2tsQ2thbUFJR29nSkpkSTdOcWo1VW0xcUtqYlljUllNVkwvNXMwN2R2WHExWlRQOWV2WE5WRHB4ZDNFZDRhVmZ5NU9TcmVaK29vWFhmbnBnNlB3N2t6dDViaGVlRGZwRkJUUGdsVHNySDJLV0FQVGE5Z3JtN1BhSTc3Z1QvU3dzVVlCZENwNHRVanNMUDlDVjJOV2JDNlorcnQzNythbGpmcjArUVgvKzNuUk5QNlpObTBhS3lvcVl1UEdqZU8vTDF1MmpKY0QrUHJyYjdTTkRSclordlY3NHo1bWFwbEo5QTljN04zdzY1U2ROTUNBeW9OZjZRWGh0RE1BUHZUQkFTa1ZmUE1GSVM0UFd2amc0azkzWERVMXg5OERmdmVESlRLZE9IR0NqUmcra3FId0dwYmNJN3BNWUJXbEVHeXhaOCtlOFRSbFJPQmhVL3lwNURlczR1RlBodlpXL2ZrL3NuMVZGY21TNFhFcEJIRHRQOS9JcjJ0bFNYRHhUUkxJOW9yTFAwczM0Zk5KbVI2S3dnZVhSRndZNDJiU0N3czA1c3ladzFBM0Fpb1A3Yk1oeVVpOVNuMWkzMGFzTTBUQTlONjllK3lYdlRWSmlXMVlmdlhiTkttRGdydTZWSHVRQUpkWVdrbFhpL2lrcWtYVjJ3R2ZzZU5vZUtKZjRNQ0ZrRUVtY04yOWU1ZlhadGkyYlZzSzRjaW8xeG1zUzBJS2xsSTI2ZVBIanhMSFlJUFYxOWNuVkIvS2dzTWdoNEQ2eSsrTE5WdEtnNU9tOWo2WE5qdUFPa3dyR0JlMzU3QXBGVWxPdVVLMEl5NzdkTkdzV2JNWUZtcnd5b0pVZFFWektVejNsK0pIN1N5Nk1NSnFnUUZGYTJobzRDb05LYzV5dy9zdzVOVExZaDd2REZIRHRLN3V4NFJSTDUvejl3UHJXZEhHL2J4TGJDejFiVlZUWXBzVzFLUC8yNyt3QjVBVzlVcUFKem02bk5zdjhzQnJYamp4YUVXNnFWUWkra1NKQWc0dW5FeWxkM3dDZWxiRFhqaGFsaEtQRW9FbFNnallUSkJZcUtTc2FvaGJ5ZWszVUlFREJnemd4dnlLRlN1NFNsUzFXRU1saTh6OGloOWFQMU9PaituLzMxZDFYd01YbFJOUFNrWWptOFhNd0pkVFhiSWhvdHNnQnJqT25EbkQrQ1lIWXRtYmJDYnB6N1hHVldSb1BsQnZFeVpNWUx0MjdUS2NJbmVkTlJBUVUzSE41TW1UV1VsSkNhL25nUHBhQUJsdG8wSUdPQUNNOHVDUVhOQ29zVGlpc1EramNnK2dOdlA0bXdnczhNY3U4KzJlbnkzZjVBZmgrUEhqN1A3OSs3cmtvc0pnMlE3aXovWG16SUpYaUhDQ1N1V0loSUZrbzgybmt0bWt5ZjdyNnY3Smc2ZHlMUzJFSEtvZXBHOW9FSXM5VE50SlExU05aaUF3azE1ZTB0dHNibGJHTmpUby9id3hLeE0zTzRjeUhDQ0JFSnN5VW9jaUVaRitzMy8vL3JRS05Gd2l4WTF1ZUlvLyszblhwQ3J1SE9GeEt6UTVqd3VTYTBaOER5QmRqZWxxTVJIRk43c0prK05PZUdUbEdqZUFoYW1uMlZ4dWRad2wzYksvUEs2ZXNBS1lwRmFtVHVtK0FSNWFaeWllTHpJRm1SVGR1blhqb3A5Q0RFYUd1VWhQTVk1bFpkUDE3SW5nckFjckdNaDBEdEVxclNZcTFiOTBxeGl0ZTdWSG5SY0QzclJwazJrTlZMRk9hVXRMQzAvRkVlY3VzZ25IVU9Dc3RPd2JYZ05WbDBhNldoU3ZvNHFCWkoraFRpbXZtNnJWVUVWQlhsSGFaUm9QMTRsemtZRXVGZzhXNTBuWGxaZHJkVnZqeGYwSUZHYjNaM1R2OExRSkc2Q1o2aDZ3NGhxbVZxS2FjejZBSUpzNVJMZm9GWlhMb3RaQUtCS0liRTc2VFFhSlhCaXZ1cnBLRzB0bkdLNXBhMnZWWTFmYVB6L1U2QURTcXpadjRzUW56NjYyNWtMQ3ZpMHQrNE9TTVdKWWlJQWlBMEVGTHBWVEpvTlNCVHpWZFptQUIzQ3BnSWM1aWVPaGovOEQ1OWdKZlN4MXNIVUFBQUFBU1VWT1JLNUNZSUxvajRIa3ZKam52WkU9IiBhbHQ9IiI+PC9wPg==
  • 提示2PHA+5YaN5Yip55So5bmz6KeS5a6a5LmJ5rGC5Ye64oigM++8jOagueaNruS4pOebtOe6v+W5s+ihjO+8jOWQjOS9jeinkuebuOetieWNs+WPr+axguWHuuKIoDHnmoTluqbmlbA8L3A+